“Bir Senden Bir Benden Ücret Desteği Genelgesi” 27.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelge kapsamında;

  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren,
  • Ustalık Belgesi sahibi olan,
  • 2017 yılındaki çalışan ortalaması 1 ila 3 arasında olan,

İşverenlerin, 2018 yılında işe aldıkları

  • 18 – 25 yaş arası,
  • Son üç ayda 10 günden fazla sigortalı olmayan,
  • İŞKUR’a kayıtlı olan

Kişiler için, işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay;

  • Prim Desteği; (761,06 TL).
  • Ücret Desteği; (Günlük 53,44 TL’ Aylık 1.603,20 TL)
  • Vergi Desteği; (asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri)

İş Kurumu tarafından sağlanmaktadır.

Author

Write A Comment

vhvvnvnm