HİBE İhracat Ticaret Bakanlığı Tümü Yatırım-Kapasite Artırma

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Danışmanlığı Desteği

AMAÇ: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sekt.ründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

KAPSAM: Hizmet ihracatımızda sıçrama yaratacak kilit sektörler olarak belirlenen sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, yayıncılık ve gayrimenkul sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamaları desteklenmektedir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film sektörleri yararlanabilir).

%60 – 200.000$/yıl – Sağlık Turizmi, Bilişim, Film, Eğitim

BAŞVURU YERİ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sorularınız İçin