EXIMBANK İhracat Kredi Tümü

EXIMBANK-SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ

İlgili Kuruluş:  Eximbank A.Ş.

Kimler Yararlanabilir: 

  • İhracatçı
  • İmalatçı ihracatçı
  • İhracata yönelik mal üreten imalatçı

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK):

Vadeli ihracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilmesi işlemidir.

Hangi tür alacaklar iskonto edilmektedir:

Vadeli, herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış, akreditif, mal mukabili veya vesaik mukabili ihracat alacakları kredilendirilebilmektedir.

Kredinin faiz oranı:

  • 0-120 gün vadeli işlemlerde LIBOR/EURIBOR+0,50
  • 121-240 gün vadeli işlemlerde LIBOR/EURIBOR+0,75

Kredinin vadesi:

Azami vade 360 gündür.

Kredinin teminatı:

  • Sigorta kapsamında gerçekleştirilen işlemler için: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigorta Poliçesi
  • Yurtiçi banka garantileri kapsamında gerçekleştirilen işlemler için: Yurtiçi banka tarafından verilen teyit/aval

Sorularınız İçin