EXIMBANK İhracat Kredi Tümü Yatırım-Kapasite Artırma

EXIMBANK- İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İlgili Kuruluş: Eximbank A.Ş.

Kredinin Amacı:
Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden Yararlanabilecek Firmalar:
Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir.

Kredi Programının Genel Koşulları:
Program kapsamında uygun bulunan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse edilecektir.

Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür. Harcama Belgeleri Listesinin YMM/SMM onaylı olması gerekmektedir.

Arsa, bina, taşıt ve kullanılmış mal alımları ile inşaat harcamaları finanse edilmez.

Firma Limiti:
Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000,-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilir.
Asli Teminatlar:
Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir.

Krediye ilişkin asli teminatlar;

 • Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.
 • Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
 • KGF Kefaleti

İhracat Taahhüdünün Kapatılması
İhracat taahhüdü, kredinin ilk kullandırım ile son vade tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilecek, kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarından az olmamak kaydıyla, faaliyet konusu mal ihracı ile kapatılır.
Geri Ödeme
Kredinin dönem faizleri kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten itibaren 6’ıncı ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6’şar aylık dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir.

Kredi anaparası, kredinin kullanıldığı tarihten itibaren

 • 1 yıl geri ödemesiz dönemli;4 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42. ve 48. aylarda 7 eşit taksit halinde
 • 5 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 9 eşit taksit halinde
 • 6 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66. ve 72 aylarda 11 eşit taksit halinde
 • 7 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72., ve 84 aylarda 13 eşit taksit halinde,
 • 2 yıl geri ödemesiz dönemli; 4 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42. ve 48. aylarda 5 eşit taksit halinde
 • 5 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 7 eşit taksit halinde
 • 6 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66. ve 72. aylarda 9 eşit taksit halinde
 • 7 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72.,78. ve 84. aylarda 11 eşit taksit halinde geri ödenir.

Sorularınız İçin