Araştırma Geliştirme HİBE TÜBİTAK Tümü

1602 TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI

Destek Kapsamı

Ulusal Patent Başvurularında;

Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.

Uluslararası Patent Başvurularında;

WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler doğrudan TPE’ye yapılacaktır.

EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği, Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular TÜBİTAK’a yapılacaktır.

Kimler Başvurabilir?

PE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Destek Tutarı

  • Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 30.000 TL’yi geçemez.
  • PCT18 üyesi diğer ülkelere yapılacak patent başvurularına ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 10.000 TL’yi geçemez.
  • TPE sayfasında yer alan hibe destek ve ödül tutarları tablosu esas alınıp, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılır.
  • Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle, işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınır.
  • Buluş Değerleme Kurullarında görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere ödenecek değerleme ücreti, panelistlere ödenen ücretin %50’si kadardır.

Sorularınız İçin